Åbning af internet – EnergiFyn

Vær opmærksom på, at så snart du har fået installeret din fiberboks, kan du få internet.

Kontakt EnergiFyn’s  kundecenter på telefon 70 13 19 00 for at få åbnet for de internetprodukter, du har bestilt. Alternativt vil dit internet automatisk blive aktiveret pr. 1. oktober 2018.

TV-signal vil virke pr. 1. oktober 2018.