Generalforsamling udsat

11. december 2020 Erik Wunderlich 0

Grundet situationen omkring Covid19, udskydes generalforsamlingen for 2020 til 2021. Indkaldelse vil ske via normale kanaler, når generalforsamling kan afholdes forsvarligt. Bestyrelsen