Generalforsamling udsat

Grundet situationen omkring Covid19, udskydes generalforsamlingen for 2020 til 2021. Indkaldelse vil ske via normale kanaler, når generalforsamling kan afholdes forsvarligt.

Bestyrelsen