Historik Fibernet

 

—————————————————————————————————————-

”Projekt Fibernet” i Gelsted og omegn bliver nu gennemført 100%.

Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening har den 20.11.2017 modtaget mail fra EnergiFyn, med bekræftelse på at, projektet nu kan gennemføres i sin helhed.

Der har været stor opbakning til projektet i de områder hvor der blev stillet krav om 50% tilslutning.

I alle områder er tilslutningen nu over de krævede 50% – ikke mindst takket være ”ildsjæle” i de enkelte områder, der har været ude og stemme dørklokker for at opnå den nødvendige tilslutning. Der har været udført et stort og rigtigt godt arbejde med tilslutning.

At det samlede projekt kan gennemføres, ses som et stort løft til vores område, der nu vil få et moderne og fremtidssikret fibernet, hvilket efter al sandsynlighed også vil kunne ses afspejlet i huspriser og omsættelighed af ejendomme i vores område.

Næste runde vil blive gennemførelse af orienteringsaftener i nærmeste fremtid. Selve gravearbejdet vil blive påbegyndt i januar 2018, og skal være færdig senest 1.10.2018. Der vil formentlig blive mulighed for løbende tilslutning til Fibernettet i takt med gravearbejdets fremskridt.

—————————————————————————————————————-

 

Brev og tilmeldingsblanket udsendt 11.10.2017

Der er nu sendt brev og tilmeldingsblanket ud til “50%-områderne.” Der er endnu et stykke vej inden vi er i mål med 50% tilslutning i de enkelte områder.
Vi håber fra Antenneforeningens side, at der nu kommer gang i tilmeldingerne, så også de sidste områder kommer med i projektet.

Status på tilmeldinger pr. 11.10.2017, modtaget fra EnergiFyn:

Gelsted (nord) 2 ud af 11 har tilmeldt sig
Hylkedamvej – Ludvigsgårdevej (vest) 7 ud af 67 har tilmeldt sig
Tårup Udlod – Ørsbjergskov (øst) 6 ud af 29 har tilmeldt sig.

—————————————————————————————————————–

Referat Informationsmøde 13.9.2017.

Den 13.9. holdt EnergiFyn og Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening informationsmøde på Gelsted kro omkring fibernet.

Mødet henvendte sig til de områder, hvor der er krav om 50% tilslutning før der rulles fibernet ud.

(Der vil senere blive afholdt informationsmøde for de områder, der allerede er med i projektet)

Det var et velbesøgt møde, hvor over 30 af de 105 berørte husstande var repræsenteret.

EnergiFyn gav en god og grundig gennemgang af muligheder og betingelser, og der var stor spørgelyst på mødet.

Det var muligt at underskrive tilmeldingsblanket både til etablering af fibernet og til medlemskab af Antenneforeningen, og det var der mange af de fremmødte der benyttede sig af.

Allerede nu forventes det at området Gelsted Nord (Dammen, Rødstenvej og del af Agerstien) kommer over de krævede 50%, så det er rigtig godt.

I områderne Gelsted Øst (Taarup Udlod, Ørsbjergskov og dele af Grønnegade) samt Gelsted Vest (Hylkedamvej, Ludvigsgaardevej og Hørkærvej) var der stor interesse, og flere “ildsjæle”, der ville i gang med at samle underskrifter, så også her er der tro på at vi når i mål.

Skulle nogen mangle tilmeldingsblanket, kan denne fremskaffes ved henvendelse til Antenneforeningens bestyrelse eller ved henvendelse til EnergiFyn’s kundeservice.

Vi håber, at der er rigtig mange der snart skriver under, så vi kan sikre, at “50%-områderne” også kommer med i projektet.

 

————————————————————-

INFORMATIONSMØDE :   Onsdag den 13. september kl. 19.00 På Gelsted Kro

Informationsmødet er for de husstande, hvor der er krav om 50% tilslutning.

Der er kun sendt materiale til de områder. Der vil senere komme indbydelse til det samlede område.

Områder med 50% tilslutningskrav er:

*Agerstien, Dammen og Rødstensvej.

*Hylkedamvej, Ludvigsgaardevej og Hørkærvej.

*Taarup Udlod, Ørsbjergskov og dele af Grønnegade.

Samlet cirka 105 adresser.

Antenneforeningen og EnergiFyn opfordrer alle ejere, lejere og udlejere på de omfattede adresser til at komme til informationsmødet.

Introduktionstilbud på Fibernet:

*Etableringspris på kr. 2.995 – er gældende ved etablering af fibernet og som minimum Waoo Fiber Basic med en 100/100 Mbit/s internetforbindelse i 6 måneder. Introduktionsprisen på internet er 99 kr. pr. md. i de første 3 måneder. Herefter er normalprisen 299 kr. pr. md.

*Etableringspris på kr. 995 er gældende ved aftale om internetforbindelse, minimum som ovenfor, samt nyt medlemskab af Antenneforeningen og aftale med WaooTV, foreningspakke. (se pakker her: https://www.waoo.dk/forening/tv/tv-pakker

*Gravearbejdet (for hele området) påbegyndes primo 2018. Fibernettet er køreklart senest 1.10 2018.

*yderligere information: https://lgla.dk/generalforsamling

*Spørgsmål: kontakt Energi Fyns kundecenter på telefon 70 13 19 00, eller Erik Wunderlich, formand for Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening, på Mobil 61685591.